Voorwaarden

Wij willen het beste voor onze kittens, het mooiste huis, het liefste personeel en de beste verzorging. Dit houdt in dat wij niet zomaar aan iedereen een kitten verkopen. Wij zullen erop moeten vertrouwen dat de koper het beste met de kitten voorheeft en dat de gemaakte afspraken nagekomen worden.

 
Bij reservering gelden (naast de bepalingen in het koopcontract) de volgende voorwaarden:
 • Kittens verkocht als huisdier hebben een vaste prijs van € 1150,00.
 • Kittens verkocht als fokdier hebben een vaste prijs van € 2450,00
 • Bij reservering van een kitten als huiskat dient een aanbetaling van € 350,00 te worden gedaan. Mocht de koper besluiten de kitten toch niet te nemen, dan wordt geen geld terugbetaald.
 • Bij reservering van een kitten als fokdier dient een aanbetaling van € 500,00 te worden gedaan. Mocht de koper besluiten de kitten toch niet te nemen, dan wordt geen geld terugbetaald.
 • Kittens die worden verkocht als huisdier worden verkocht met een contract inclusief een fokverbod en een verplichting tot sterilisatie/castratie.
 • Voor kittens die worden verkocht als fokdier geldt dat deze worden verkocht met contract.  Voorwaarde bij deze fokdieren is dat er van de hieruit verkregen kittens geen kater mag worden verkocht of aangehouden voor de fok. Van de hieruit verkregen poesjes mag per nest slechts één poesje verkocht of aangehouden worden voor de fok. In overleg kan hiervan worden afgeweken.
 • Kittens worden verkocht met 2 jaar beperkte garantie. De garantie beperkt zich tot erfelijke afwijkingen waarop getest kan worden en die zich binnen twee jaar openbaren en onherroepelijk leiden tot de dood van het dier.
 • De garantie is niet van toepassing op virale of bacteriële ziektes of gevolgen daarvan, tenzij besmetting reeds aanwezig was bij de overdracht van het kitten.
 • Vergoeding in geval van garantie vindt altijd en alleen plaats in de vorm van een nieuw kitten met ten hoogste dezelfde waarde van het aangekochte kitten. 
 •  Koper kan alleen aanspraak maken op de garantie indien een rapport van een autopsie met vermelding van het chipnummer van het kitten/de kat aan de Verkoper overlegt waaruit blijkt dat het kitten / de kat inderdaad aan een erfelijke ziekte is overleden.
 • Tot en met de dag van de overdracht kan Verkoper de koop ontbinden als daar zwaarwegende redenen voor zijn. In dat geval wordt de aanbetaling aan Koper terugbetaald. 
 • Het koopcontract maakt onherroepelijk onderdeel uit van onze voorwaarden. Bij aankoop van een kitten gaat de koper dus ook expliciet akkoord met de bepalingen in dit contract (zie onder).

Voor een dekking gelden (naast de bepalingen in het dekcontract) de volgende voorwaarden:

 • De eigenaar van de bezoekende poes toont vooraf een negatieve Fiv/FelV test van maximaal 2 weken oud.
 • De bezoekende poes blijft voor een periode van maximaal 7 dagen bij de kater.

Kunt u zich niet in onze voorwaarden vinden dan zal geen reservering/koop/dekking tot stand komen.

Spread the love

Comments are closed.